Civiele bescherming

Wat doet de civiele bescherming?

De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die de bevolking helpt bij rampen. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen om de interventies van de brandweer, de politie en andere overheden (gouverneurs, burgemeesters, …) te versterken. 313 beroepsagenten verspreid over twee operationele eenheden (Crisnée & Brasschaat) staan in voor de operaties op het volledige Belgische grondgebied en in het buitenland. De Civiele Bescherming kan ook rekenen op vrijwilligers om haar interventiecapaciteit te versterken.

Operationele eenheden

De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen. Zij werken in zes operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische grondgebied:

Hervorming Civiele Bescherming

Na jaren van onzekerheid werd het hervormingsplan voor de Civiele Bescherming gecommuniceerd door minister Jambon op 4 april 2017. Deze hervorming bevestigt de plaats en de meerwaarde van interventies van de Civiele Bescherming binnen de Civiele Veiligheid. Ze garandeert werkings- en investeringsbudgetten voor de toekomst en heeft als doel de middelen te versterken om ook nieuwe risico’s als terrorisme en klimaatverandering het hoofd te bieden.

Opleidingen

Cursussen van opleidingen voor de Civiele Bescherming.

Interventiemodules

Catalogus van de interventiemodules van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Brandweermaterieel

De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

Gespecialiseerde teams

De Civiele Bescherming en de brandweer hebben een aantal taken waarvoor zij bijzondere technieken moeten toepassen en/of speciaal materieel nodig hebben. Om deze gespecialiseerde taken naar behoren uit te kunnen voeren, zijn er een aantal gespecialiseerde teams in het leven geroepen.

Werken bij de Civiele Bescherming

Je kan op twee manieren aan de slag bij de Civiele Bescherming: als beroeps- of als vrijwillig personeelslid.